Krönika: Människans bästa vän

en hund av rasen bulldog ligger och vilar
Foto: Pixabay

Att husdjur och särskilt hundar har stor betydelse för oss visar erfarenheten från pandemin. Statistik visar 63 000 registrerade nyinköp av hundar. Prisutveckling har också rusat upp i höjden. Flyktingar från Ukrainakriget har också ofta med sig sina husdjur. En aktuell debatt pågår om djur i skyddsrum skall tillåtas.

Det finns flera orsaker till begreppet att hunden är ”människans bästa vän”. Främst att hundens förmåga att skapa känslomässiga band - genom att visa sin tillgivenhet, trofasthet, lojalitet och glädje vid mötet med matte och husse. Som en familjemedlem eller ”extrabarn” - representerar djuret både trygghet och sammanhang i tillvaron.

Man har också visat på positiva hälsoaspekter av att äga hund. Vilka tänkbara orsaksmekanismer? Lever hundägare mer hälsosamt? Bättre ekonomi? En ”friskare personlighet” som har bättre förmåga att ta hand om en hund? Hygienfaktorn som innebär utbyte av bakterieflora och förbättrad immunitet. Vi vet att barn som växt upp med pälsdjur har mindre allergier.

Många vetenskapliga undersökningar bl.a. en svensk studie omfattande 3,4 miljoner hundägare visar 25 - 30 % lägre total dödlighet speciellt i hjärt- kärlsjukdomar. Förklaringar anses vara hälsosam lågintensiv motion med regelbundna promenader i alla väder. Forskaren Tove Fall i Uppsala påpekar att störst nytta ses bland ensamboende. Hunden skapar möjlighet till kontakt med andra, man stannar och pratar och bryter social isolering. Följden kan bli substitut för andra sällskap.

En annan betydelsefull roll för hundar är som assistanshjälp till exempelvis synhandikappade, epileptiker och diabetiker. Vårdhundar gör stor nytta för främst barn genom att skapa lugn, glädje med lek, ibland hjälp till ”hemmasittare” att återvända till skolan. De kan förbättra psykiskt mående bland åldringar på sjukhem och särskilda boenden. Kanske en resurs som borde utnyttjas mer!

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör