Krönika: Förändra vanor

Smiley

I många sammanhang försöker vi ändra på våra vanor. Det kan röra sig om att försöka sluta röka, gå ner i vikt eller börja motionera mer.

En erkänd modell för förändringsarbete är utformad av Prochaska och di Clemente och består av fem stadier. I det första har man ingen tanke på att ändra sig. I det andra däremot dyker tankarna upp och i det tredje kanske man förbereder sig både mentalt och praktiskt. För att lyckas är det viktigt att sätta upp realistiska mål och acceptera att allt tar tid samt vara förberedd på svårigheter och hinder. Man bör vara så specifik som möjlig dvs bestämma dag, plats, situation för vad och hur man vill förändra.

I det fjärde s.k. handlingsstadiet har verkliga ändringar inträtt. Framgångsrecept är små förändringar och att utnyttja befintliga rutiner och bygga på nytt. Nästan alltid sker bakslag, då gäller att inte ge upp och fundera över vad som skulle kunna göras annorlunda.    

Om förändringen verkligen slagit rot och pågått mer än sex månader är chanserna ganska stora att den nya vanan har blivit naturlig, känns som ett behov och en konstant del av livet.

Inre konflikter dyker upp när man vet att något är fel men ändå gör det kallas kognitiv dissonans, exempelvis i samband med flyg och klimathänsyn. Självbedrägeri innebär att ”lura sig själv ” ingår i våra försvarsmekanismer.

Vilka praktiska råd finns för att den nya vanan skall permanentas för framtiden?

  • Undvik situationer där stor risk finns för bakslag.
  • Sök positiva och lustfyllda upplevelser.
  • Bearbeta motstridiga känslor med inre ”kreativt resonemang”.
  • Belöna dig gärna med något trevligt, men att lyckas med det man planerat kan vara tillräckligt.

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör