Krönika: Evolutionsmedicin

olika människoarter genom evolutionen
Foto: Pixabay

Med evolutionsteorin menas den vetenskapliga modell som beskriver hur allt liv på jorden har utvecklats från en gemensam urform. Ett påstående för vilket det finns så mycket bevis att det upplevs som omöjligt att förneka. Men under åren har det varit omdiskuterat inte minst i skolans undervisning eftersom många i stället tror på bibelns skapelseberättelse om Adam och Eva.

När vi försöker förstå människans normala funktion och sjukdomar hamnar vi ofta i hur jägaren och samlaren för 10 000-tals år sedan levde på savannen. Påståendet att våra arvsanlag är ungefär de samma är både falskt och sant. Under Coronapandemin har vi lärt oss att mutationer inträffar i stor mängd och detta gäller även för människans gener.  Gemensam i naturen är att arter och individer som är bäst anpassade till miljön överlever. Stora förändringar i vår arvsmassa kan alltså inte fortplantas utan försvinner genom främst missfall, sjukdomar och för tidig död.

Trots detta fungerar våra kroppar och hjärnor fortfarande i stort som på stenåldern. Genom studier av befolkningar som levt isolerat och behållit sin stenåldersliknande livsstil har vi lärt oss mycket om dagens välfärdsåkommor.

Några exempel; Hadzifolket i Tanzania är aktiva 3-4 timmar och vandrar cirka 1 mil dagligen för att jaga och samla föda. Ingen blir överviktig, diabetes och hjärtinfarkt existerar inte.  Resten av dygnet tillbringas tillsammans med övriga i människoflocken. Depressioner och ångest tycks inte heller förekomma. Uppskattningsvis når hälften vuxen ålder och dominerande dödsorsaker är infektioner och olycksfall.

En förklaring till dagens ökade psykisk ohälsa kan vara att de som överlevde infektioner hade bättre immunförsvar och under årtusenden har individer som varit försiktiga, rädda och undvikit faror förökat sig, varför anlag för ångest, fobier och depression med tiden ökat i befolkningen.

Ett annat exempel som tros förklara bättre minne och koncentrationsförmåga hos fysiskt aktiva idag skulle vara de jägare som var mest uppmärksamma och handlingskraftiga har överlevt och spridit sina goda gener till framtida generationer.

För närvarande talar vi mycket om fördelarna för både kropp och själ att vistas i naturens grönska och stillhet. Sannolikt en kvarleva från våra förfäders leverne i samklang med träd, buskar och gräs. Lätt att förstå nu i vårens grönska.

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör