Krönika: Ett nytt år med acceptans

tomtebloss i hjärta
Foto: Pixabay

Vi lägger ett år bakom oss och just vid årsskiften funderar vi extra på framtiden.

I många sammanhang måste man som läkare ge besked till en patient (ordet betyder ”den som lider”) att det inte finns någon botande behandling utan att det är nödvändigt att acceptera sin situation. Det kanske vanligaste tillståndet att stå ut med är långvarig smärta, vilket brukar innebära ett ständigt sökande efter orsaker och hjälp samt upprepade besvikelser. Ju mer strävan av kontroll, t.ex. mer utredningar, desto värre orostankar.

Det påstås att vi kanske inte är gjorda för att må bra? Under evolutionen har oro och rädsla varit ett skydd, haft ett överlevnadsvärde mot olyckor och elände.

Att acceptera innebär inte att passivt foga sig utan i stället aktivt försöka ändra förhållningssätt, att välja det man önskar och mår bättre av. I sjukvården finns en strävan att t.ex. inom smärtområdet bredda terapialternativen från operationer, läkemedel, passiva åtgärder som massage, kiropraktik, akupunktur till att mer nyttja beteendeterapi.

Sen många år har KBT (Kognitiv Beteende Terapi) används inom psykiatrin där sättet att tänka och att utsätta sig för svåra situationer ska leda till ändrat handlande. En specialform av KBT är ACT (Acceptance Comittment Therapi). Grundprincipen kan sägas vara att ”omprogrammera” hjärnan, samtidigt att sluta kämpa emot obehagliga och smärtsamma upplevelser. Detta kan ske genom olika avslappningsmetoder, musik, fysisk träning m.m. Målet är att skapa nya tankemönster, associationer, vanor som ska acceptera, eller om möjligt glömma, obehagliga och icke önskvärda minnen.

Tillvaron innebär både glädje och bekymmer. I en värld med många faktorer som vi inte klarar att påverka (krig, klimatkris, ekonomisk tillbakagång) prövas vår förmåga till acceptans. Resultatet kan förhoppningsvis bli bättre självkänsla och trygghet som förutsättning till ett mer meningsfullt liv inför det nya året 2024.

GOTT NYTT 2024

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör