Krönika: Cykling i grön omgivning

Äldre par cyklar i naturen en sommardag
Foto: Pixabay

Personligen slås jag ofta av hur mycket bilar som är parkerade i städer och hur tät trafiken kan vara. Idag är 7,2 miljoner bilar registrerade i Sverige. Inga tecken syns på minskat bilåkande trots skenande bränslepriser och hotande klimatkris med höga utsläpp av växthusgaser inte minst från fordon.

Därför är det intressant att ta del av studier från GIH (Gymnastik och Idrotts Högskolan) om nyttan av att cykelpendla till jobbet som alternativt färdmedel. I Stockholm beräknas cirka 112 000 personer ha maximalt 30 minuters resväg till arbetet, vilket inte borde medföra några problem med att cykla i stället för att åka bil. Många liv kan sparas, genom att individens hälsa ökar på många sätt bland annat genom bättre luft i miljön. Evolutionärt är vi skapade för att vistas i naturen. Forskningen visar också att om det finns mycket gröna omgivningar upplever cyklisten ett större mentalt välbefinnande samt att färdvägen känns tryggare.

En bättre fysisk och psykisk hälsa är viktig i tider av ökade sjukskrivningar. Denna naturliga vardagliga träning av stora muskelgrupper (ben och bål) och mental avkoppling är inte bara bra, utan kan betraktas som optimal med lagom ansträngning. En hälsoekonomisk vinst anges till omkring 2,5 miljarder. Man kan ifrågasätta regeringens investering i miljöbilspremier i stället för åtgärder att stimulera olika möjligheter till mer cykling.

Glädjande är att vår region nu (enligt tidningen NÄRA DIG) satsar på en strategi med ett helhetsgrepp för mer cykling utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet – till jobbet, på fritiden, för nöjet och hälsan.

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör