Finns det något positivt med pandemin?

De flesta människor mår dåligt på något sätt under pågående pandemi. Oro för sjukdom, dödsfall i omgivningen, social isolering, att leva med osäkerhet, arbetslöshet med ökad ekonomisk utsatthet. Allt detta medför konsekvenser och sätter spår.

De flesta undersökningar bekräftar också att den psykiska ohälsan har ökat. Visserligen finns rapporter om färre besök inom psykvården och mindre antal utfärdade recept på antidepressiva läkemedel, men detta skulle kunna förklaras med att människor undviker fysisk kontakt.

Finns det inga ljusglimtar i Coronamörkret?
Positivt för folkhälsan är mer utomhusvistelse. Många vittnar om hur bra naturupplevelser känns och vetenskapen har bevisat positiva effekter för kropp och själ. Även ”Hemmagympa med Sofia” ingår i samma kategori. Annat värdefullt är att upptäcka nära omgivningar, att uppskatta enkelhet, leva mer anspråkslöst. Vi behöver inte flyga runt halva världen för semester.

Vi har också tvingats till att stanna upp för reflektion. Inse betydelsen av sociala sammanhang, möjlighet till mer umgänge med familj och nära vänner. Vad värdesätter vi mest? Vad är viktigast i välfärden? Vi har fått upp ögonen för frågor som hör ihop med äldreomsorgen såsom människovärde, jämlikhet, olika behov och förmåga till solidaritet.

Bland det som kanske framhålls mest är utveckling av digital teknik för hemarbete, möten och konferenser. Vi har också insett nyttan av att skapa vettiga rutiner för att få struktur i tillvaron. På global nivå ser vi en del positiva miljöeffekter i kampen för bättre klimatanpassning. Det svåracceptabla påståendet ”Inget ont som inte har något gott med sig!” kan trots allt användas i all sorg och bedrövelse.

 

Text: Jan-Olov Johansson - senior läkare, föreläsare och krönikör.