Att låta folk vara i fred med sina liv?

Jag läser en insändare i Dagens Nyheter ”En enda artikel till om träning och bantning, så slutar jag att röra mig och börjar vräka i mig sötsaker. Låt folk vara ifred med sina liv!”

Några dagar innan hade jag läst en artikel i Läkartidningen  ”Hälsosam livsstil kompenserar för genetisk risk för hjärtsjukdom”. I fyra till synes välgjorda vetenskapliga studier med mer än 55 000 deltagare som prospektivt följts i upp till 20 års tid noterades nära 50 % lägre relativ risk för  kranskärlssjukdom hos deltagare  som hade en hälsosam livsstil, trots att de hade en hög  genetisk risk.

Vi har alltid betraktat ärftlighet som ett oundvikligt öde, men här visas att hälsosamt leverne (kriterier var icke rökning, fysisk aktivitet minst en gång i veckan, bra kost, BMI under 30) har stor effekt. Om ett läkemedelsföretag kunde tillverka en medicin med så goda resultat skulle det  säkerligen vara intressant för aktieplaceringar. 

Hälso-sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Vi ska lyssna och ställa öppna frågor. Visst har vi rätt att ha åsikter om hur folk lever sina liv om det leder till ohälsa. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vi också arbeta förebyggande och agera gentemot de hälsorisker som föreligger i befolkningen. Men förbud och fraser som ”Du måste", "Du borde", "Du ska ” kan vara provocerande och orsaka motkrafter.

Vår uppgift är att starta motivationsprocesser, stimulera människors egenmakt, tillfredsställa olika  behov efter vår förmåga. Tillvaron innehåller så många faktorer i samhället såsom osäker arbetsmarknad, familjeproblem, ensamhet och rotlöshet, vilket inte botas med gymträning eller mat utan tillsatser. Vi bör komma ihåg att god hälsa knappast är meningen med livet, men  däremot ett medel för att skapa ett BRA LIV.

 

 

Text: Jan-Olov Johansson - senior läkare, föreläsare och krönikör.