Vanliga frågor och svar om Bra Liv nära

Vilka jobbar på Bra Liv nära?

Vårdpersonalen som du träffar via Bra Liv nära är de som du även träffar på våra vårdcentraler Bra Liv i Region Jönköpings län. De har många års erfarenhet från primärvården. De arbetar dels med Bra Liv nära men även med fysiska vårdmöten på våra vårdcentraler. All vårdpersonal har även utbildats specifikt för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa dig via ett virtuellt vårdmöte. 

Använd appen Bra Liv nära

 1. Ladda ner appen "Bra Liv nära"
 2. Du kan välja att kontakta just Din Bra Liv-vårdcentral genom att välja vårdcentral.
  Vi har även ett gemansamt utbud som bemannas
  mån-fre klockan 8.00-21.00
  lör-sön klockan 9.00-20.00
 3. Via appen finns möjlighet till kontakt via videomöte eller meddelanden.
 4. Logga in säkert med BankID. 
 5. Du får en bekräftelse på sms om att mötet är bokat och du påminns om mötet både dagen innan och en timme innan mötet ska äga rum.
 6. Gå in i appen och klicka på ”Mina sidor” för att se genomförda och kommande besök. När du är inloggad i appen och sitter i väntrummet behöver du inte göra något mer för att mötet ska starta, det sker automatiskt på vårdgivarens initiativ. Mötet genomförs via videolänk.
 7. Vårdgivaren journalför precis som vid ett vanligt besök. Bedömer din läkare att du behöver recept på läkemedel eller en remiss så kommer läkaren att skriva ut det.
 8. En faktura skickas efter ditt besök till din folkbokföringsadress. 

Säkerhet och sekretess

All data är krypterad och behandlas enligt personuppgiftslagen och patientdatalagen. 

Hur fungerar virtuella vårdmöten/videomöten?

Virtuella vårdmöten fungerar precis som fysiska vårdmöten, med skillnaden att patienten och vårdgivaren befinner sig på olika platser och kommunicerar genom videosamtal.

När kan Bra Liv nära användas?

Vi kan hjälpa dig med de flesta lindriga besvär som inte kräver regelbunden kontakt på din vanliga vårdcentral. Exempel på vanliga symtom för läkarkontakt kan du hitta i vår symtomlista. Om din läkare finner det lämpligt kommer du att bli remitterad till en annan vårdinstans eller få ett recept på medicin. 
Symtomlista

Ett videobesök med sjukgymnast lämpar sig extra bra för akuta åkommor såsom ryggskott, stukningar och lindriga trauman. 

Bra Liv nära kan användas av alla som har BankID eller Mobilt BankID. Du kan även använda Bra Liv nära för dina barns räkning om de är under 16 år. De som fyllt 16 år måste använda sin egen e-legitimation.

Hur skiljer sig Bra Liv nära från sjukvårdsrådgivningen 1177?

Bra Liv nära erbjuder dig vårdmöten med legitimerade läkare som kan ordinera vidare behandling. Ett möte på Bra Liv nära fyller därför samma funktion som ett besök på en fysisk vårdcentral där diagnos kan ställas utan fysisk undersökning eller provtagning. Eftersom läkarbesöket sker i form av ett videomöte lämpar sig inte alla besvär/symtom. Innan du bokar en tid bör du därför se om dina besvär/symtom finns med på lista över symtom vi kan hjälpa dig med.

Symtomlista

Bra Liv nära erbjuder dig möjligheten att träffa läkare snabbt och enkelt och kan därmed ersätta ett fysiskt vårdmöte.

Kan jag använda Bra Liv nära för mitt symtom/besvär?

Vi uppmanar dig att säkerställa att du kan få god vård via Bra Liv nära innan du bokar din tid och betalar din patientavgift. Exempel på symtom och besvär som kan behandlas via Bra Liv nära hittar du här:

Symtomlista

Kan jag använda Bra Liv nära när jag är utomlands eller någon annanstans i Sverige?

Ja, du kan befinna dig var som helst i världen. Ladda bara ner appen Bra Liv nära så kommer du att få träffa en medarbetare från Vårdcentralerna Bra Liv när du loggar in på appen med ditt BankID.

Kan jag använda Bra Liv nära för mina barns räkning?

Ja, du kan söka för ditt barn upp till och med att hen är 15 år. Logga in och legitimera dig med ditt BankID. Du får då ange om ärendet gäller dig själv eller någon annan.  
Barn som har fyllt 16 år måste själva legitimera sig med BankID.

Hur länge får jag träffa min vårdgivare?

Mötet med läkare varar i 15 minuter, vilket motsvarar standarden på en fysisk vårdcentral.

Vad kostar det?

Besöket är gratis för alla barn och ungdomar under 20 år.Har du frikort så går det bra att använda här. För övriga patienter kostar det 100 kr. 

Vad händer om jag missar mötet som jag bokat?

Om du uteblir från ett bokat besök får du en faktura på patientavgiften. Det gäller även bokade besök som normalt är avgiftsfria och om du har frikort.

Är det säkert?

All datatrafik på Bra Liv nära, inklusive videomötestrafik, skyddas med kryptering. Identitet verifieras med e-legitimation (BankID) för både patient och läkare.

Hur lagras min information?

Information kring mötesbokningar behandlas under sekretess i enlighet med personuppgiftslagen och patientdatalagen. Videomöten på Bra Liv nära spelas inte in och dokumenteras således inte utöver läkarens anteckningar i din journal, precis som vid ett vanligt läkarbesök.

Vilka är kraven för att använda Bra Liv nära?

Du kan använda appen Bra Liv nära på din smartphone eller läsplatta. Appen finns att ladda ner till iOS och Android. Din iOS-enhet måste ha iOS 7 eller senare. Vår Android-app kräver Android 4.4 (KitKat) eller senare.  

Du kan även använda din dator med webbläsare chrome eller firefox installerat.

För att kunna logga in behöver du även ha installerat Mobilt BankID. 

Kommer min vårdgivare gå igenom min symtombeskrivning innan vi ses över video?

Ja, din vårdgivare kommer gå igenom symtombeskrivningen och hälsodeklarationen som du gjort i samband med tidsbokningen.

Kommer min journal föras av min vårdgivare?

Ja, din patientjournal förs precis som vid ett fysiskt besök i det patientjournalsystem som vårdgivaren använder.

Kan jag få recept utskrivet?

Precis som vid ett fysiskt läkarbesök är det läkarens bedömning av ditt tillstånd som avgör om läkemedel bör ordineras eller inte. Bedömer läkaren att du är i behov av läkemedel kommer läkaren att skriva ut ett e-recept som du kan hämta ut på vilket apotek som helst i Sverige. Inga narkotikaklassade läkemedel förskrivs på Bra Liv nära.

Kan jag få en remiss?

Ja, precis som på en vanlig vårdcentral kommer du att remitteras om läkaren bedömer att du är i behov av vidare vård.

Är det lämpligt att använda Bra Liv nära för alla medicinska besvär?

Nej, det är inte lämpligt att använda Bra Liv nära för akuta tillstånd eller för besvär som bör undersökas med hjälp av provtagning eller fysisk undersökning. Du kan hitta exempel i vår symtomlista innan du bokar en tid så att du verkligen kan få hjälp via ett virtuellt vårdmöte. Vill du ha mer vägledning kan du även ringa sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Symtomlista

Är du akut sjuk bör du ringa 112 och uppsöka en akutmottagning.