Bra betyg för våra vårdcentraler

Bra betyg för våra vårdcentraler

Anette Sparf, verksamhetschef för Bra Liv Tenhult vårdcentral
För tredje året i rad rankas Bra Liv Tenhult vårdcentral högst i länet. Foto: Mats Andersson

Drygt åtta av tio patienter är nöjda eller mycket nöjda med sin vårdcentral efter ett läkarbesök. Vårdcentralerna i Jönköpings län får ett gott betyg av patienterna när resultatet från Nationell patientenkät primärvård, NPE, hösten 2023, presenteras.

– Det är glädjande att patienterna generellt är nöjda med kontakten med sin vårdcentral. Resultatet visar att primärvården i länet både har en god tillgänglighet och högt förtroende hos allmänheten. Samtidigt finns det områden som kan förbättras, säger Martin Nedergaard-Hansen (VD), 1:a vice ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Bra Liv Tenhult vårdcentral rankas bäst i länet

Bland Region Jönköpings läns 47 vårdcentraler och vårdcentralsfilialer toppar Bra Liv Tenhult vårdcentral listan för tredje året i rad. Bra Liv Rydaholm hamnar på andra plats, tätt följt av Bra Liv Hestra.

Anette Sparf, verksamhetschef för Bra Liv Tenhult vårdcentral tror att det är den goda tillgängligheten och goda bemötandet som påverkar.

- Vi har lyckats ha en bra kontinuitet på personalen. Vi gör allt för att våra patienter ska träffa samma läkare och personal i så stor utsträckning som möjligt, säger Anette. 

Alla 21 regioner deltar

Årets mätning av patienternas omdöme om vårdcentralerna är en så kallad nationellt gemensam mätning från Sveriges Kommuner och regioner. Samtliga landets 21 regioner deltar i mätningen.

Hos flertalet regioner som deltar, däribland Region Jönköpings län, ses en svag försämring på några procentenheter inom alla dimensioner som mäts, jämfört med den nationella patientenkät där alla regioner deltog hösten 2021.

Tillbaka i normalläge

– Vi såg att resultatet för alla regioner låg ovanligt högt 2021, vilket bedömdes som en pandemieffekt. Det var mycket fokus på sjukvården och trots en hög belastning var invånare i länet och landet mycket nöjda med den vård de fick. Nu ser vi ett resultat som återgått till mer normala nivåer, säger Jonas Almgren, sektionschef vid folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län.

Nationell patientenkät mäter patienternas nöjdhet inom sju dimensioner. Inom varje dimension ställs tre till sju frågor, som ger ett medelvärde.

I nivå med rikssnittet

– Detta är ett resultat i nivå med medelutfallet i en nationell jämförelse. För alla sju dimensioner ligger vi omkring genomsnittet, säger Jonas Almgren.

Studerar man enskilda resultat för Region Jönköpings läns 47 vårdcentraler och vårdcentralsfilialer toppar Bra Liv Tenhult vårdcentral, mycket tätt följda av Bra Liv Rydaholm vårdcentral.

Vid en jämförelse av medelvärdet för alla sju dimensioner som mätts på de 1224 vårdcentraler som ingått, hamnar Bra Liv Tenhult vårdcentral på en 47:e plats och Bra Liv Rydaholm vårdcentral på plats 50.

Fotnot: Totalt 8483 länsbor som under hösten 2023 besökt en vårdcentral i länet för att träffa en läkare, fick enkät med frågor om hur de upplevt sitt besök. Inom var och en av de sju dimensionerna fanns 3-7 frågor. Svarsalternativen ”nöjd” samt ”mycket nöjd” resulterar i en procentsats. Svarsfrekvensen var 38,3 procent i Jönköpings län.

 

TEXT: Stefan Carlsson