Bästa möjliga hälso- och sjukvård ska bedrivas – oavsett konflikt

Bästa möjliga hälso- och sjukvård ska bedrivas – oavsett konflikt

Region Jönköpings län har invånarnas uppdrag och politikens mandat att bedriva bästa möjliga hälso- och sjukvård – och det gäller oavsett konflikt. Det innebär att planerade operationer, planeringsbar mottagnings-, vårdavdelnings- och akutverksamhet ska fortgå, i största möjliga utsträckning, om konflikten med Vårdförbundet bryter ut på torsdag 25 april.

För att få till stånd ett nytt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor för sina medlemmar har Vårdförbundet nationellt varslat om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad. Konfliktvarslen träder i kraft torsdagen den 25 april 2024 klockan 16.00, förutsatt att parterna inte kommit överens innan dess.

Analysera konsekvenserna

Region Jönköpings län respekterar den svenska modellen som innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om löner och anställningsvillkor. I alla berörda verksamheter pågår ett intensivt arbete med att analysera konsekvenserna av Vårdförbundets varsel om stridsåtgärder som omfattar cirka 3 000 medarbetare i Region Jönköpings län. Utifrån analyserna görs en helhetsplanering.  

Planerad verksamhet ska fortgå

Region Jönköpings län har invånarnas uppdrag och politikens mandat att bedriva bästa möjliga hälso- och sjukvård – och det gäller oavsett konflikt. Utgångspunkten, i detta läge av konflikten, är därför att kunna upprätthålla verksamheten på ett sätt som gör att stridsåtgärderna drabbar invånarna så lite som möjligt. Det innebär att planerade operationer, planeringsbar mottagnings-, vårdavdelnings- och akutverksamhet ska fortgå, i största möjliga utsträckning, om konflikten bryter ut på torsdag 25 april klockan 16.00.  

Kontakt

Mediafrågor hanteras av HR-direktör Patrick Nzamba som nås via presstjänsten.