Arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Hästutbildningen

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i naturbruksprogrammet och är en viktig del av utbildningen. Du får inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar och möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Tenhults naturbruksgymnasium har ett stort kontaktnät med hundratals APL-platser i Sverige och övriga världen. Du väljer själv en plats som intresserar dig. 

APL-perioderna är i huvudsak förlagda till årskurs två och tre och brukar omfatta 3–5 veckor. Under sammanlagt 15 veckor praktiserar du på olika arbetsplatser som har anknytning till din programfördjupning. Efter avslutad praktik fyller din APL-handledare i ett omdömes och närvaroformulär som sedan ligger till grund för betygsättning i de kurser som är kopplade till APL-perioden.  

APL-platser inom hästbranschen

Vi har hundratals APL-platser i Sverige och övriga världen. Här följer några exempel på platser där du kan göra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

  • Ridskola
  • Veterinär
  • Travstall
  • Stuteri
  • Inackorderingsstall
  • Internationella hopp- dressyr- eller fälttävlandsryttare
  • Islandsverksamhet
  • Hovslageri