KOL

Lungor
Foto: Pixabay

Maria Eklund, sjuksköterska på Kungshälsans vårdcentral, har bjudit in sjuksköterskekollegan Anna-Carin, som är specialiserad på astma/KOL. Och KOL är precis vad som diskuteras i dagens avsnitt. Vad är KOL? Är det bara rökare som får KOL? Hur påverkas man av sjukdomen? Och vad kan man göra för att lindra symtomen och underlätta i vardagen?