Depression och ångest

Depression
Foto: Pixabay

Ångest och depression räknas idag till stora folksjukdomar. En femtedel av Sveriges befolkning har eller har haft besvär av ångest eller depression. Maria Eklund, sjuksköterska på Kungshälsans vårdcentral i Huskvarna har bjudit in psykolog Arwa Alshaer för att prata om vad en depression och ångest är, vad kan vara utlösande faktorer och hur kan man hantera det.