Vad händer med biogasen?

Vad händer med biogasen?

En illustration av biogas som visar en ko, en biogastank, en industri och en återvinnningsbehållare.

Sedan skattebefrielsen för biogas togs bort i början av 2023 har det varit många vändor kring biogasen och det är inte alltid helt lätt att hänga med. Här ger vi en kortfattad uppdatering kring läget just nu.

Tidigare publicerad nyhet: Koldioxidskatt på biogas - en logisk tankevurpa

Just nu håller EU-kommissionen på att utreda om skattebefrielsen innebär överkompensation för de producenter som säljer biogas i Sverige. Fram till den 21 mars har Regeringen och andra parter haft möjlighet att skicka sina synpunkter till Kommissionen. Energigas Sverige har samlat in och förmedlat synpunkter från gasbranschen. Alla synpunkter lämnas nu till Regeringen som får yttra sig om dem innan Kommissionen tar ett beslut. 

Beslutet får som längst dröja 18 månader från det att processen började - vilket var i slutet av januari 2024. Förhoppningen är dock att beslut kommer att tas tidigare än så. 

Industrins biogaskommission lanserad

Industrins biogaskommission som nyligen lanserats har kommit till för att bidra till att biogasproduktionen i Sverige mångdubblas. År 2030 föväntas industrin ha behov av 10 TWh metangas, det vill säga biogas eller naturgas. Av miljö- och energitrygghetsskäl borde behovet av metangas tillgodoses med biogas. Idag produceras cirka 2 TWh biogas i Sverige medan den totala användningen av metangas tros ligga mellan 15-20 TWh. Där biogasen inte räcker till för att täcka behovet används idag naturgas istället.

De företag som ingår i industrins biogaskommission är: Perstorp, Höganäs, SSAB, IKEA, IKEM, Nordion Energi, Gasum, Uniper, Avfall Sverige, Energigas Sverige.

Industrins biogaskommission (Extern länk)

Frågor?

Vi bevakar biogasfrågan och om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till vår kollega John Ramsö.