Koldioxidskatt på biogas - en logisk tankevurpa

Koldioxidskatt på biogas - en logisk tankevurpa

Som sockerskatt på broccoli? Många drabbas när biogasen nu inte längre är befriad från koldioxidskatt trots att den på många sätt gynnar klimatomställningen.

I Jönköpings län samlas nästan allt vårt matavfall in och blir till biogödsel som sprids på våra ekologiska åkermarker. Som restprodukt bildas biogas som driver majoriteten av länets bussar, stora delar av kommunernas fordonsflotta och fler och fler tunga fordon för våra åkerier. Cirkulär ekonomi i praktiken.

Ett fordon som går på biogas har 90 procent lägre koldioxidutsläpp än bensin och diesel och därför har Sverige, precis som andra länder, fått godkänt av EU att ha en skattebefrielse på koldioxidskatten. Under åren har både produktionen och användningen av biogas vuxit i Sverige med hjälp av skattebefrielsen som gör att den miljö- och klimatmässigt överlägsna produkten kan konkurrera prismässigt med fossila energislag. Det var fram till den 7 mars när skattebefrielsen plötsligt togs bort. Inte för att regeringen eller något parti i riksdagen ville det, utan på grund av en dom i EU-tribunalen, efter ett simpelt misstag av EU-kommissionen.

Hårt slag mot de som investerat

Vilka följder syns nu när skattebefrielsen styrkts? Jo, ökade drivmedelskostnader drabbar de som kör biogasfordon - både privatpersoner, kollektivtrafik och åkerier. Sandahls åkeri i Värnamo investerade i 120 nya lastbilar som drivs på flytande biogas förra året. Med en extra kostnad på tio kronor/mil har deras kostnader nu ökat med ungefär 2 miljoner kronor extra i månaden. För Jönköpings länstrafik blir notan 18 miljoner kronor dyrare med den nya skatten. Med skatt på biogas ökar också avfalls- och VA-sektorns kostnader, vilket inte kan tas ut på något annat sätt än på invånarnas avgifter.

Utvecklingen backar

Nyförsäljningen av biogaslastbilarna har gått från nästan tio procent till i princip noll, som en direkt konsekvens av skatten. Det har blivit en förlustaffär att producera el och värme från biogas vid kommunala deponier och på svenska gårdar. Alternativet blir att fackla bort biogasen, det vill säga elda upp den utan nytta, mitt under pågående energikris. Företag riskerar konkurs. 700 aktörer i Sverige riskerar en retroaktiv skattesmäll på mer än 3 miljarder kronor. Och - naturligtvis - utsläppen ökar när biogas ersätts med fossila bränslen.

I en debattartikel i Dagens Opinion (Extern länk) jämförs skatten på biogas med att införa en sockerskatt på broccoli. Skatten är en logisk tankevurpa, särskilt som EU storsatsar på biogas med målet att tiodubbla produktionen till 2030.  

Det finns en lösning

Finns det något ljus i tunneln? Ja! Tack vare de nya bestämmelserna i EUs allmänna gruppundantagsförordning, som beslutades 9 mars och som börjar gälla så fort den konsoliderade versionen har publicerats, behöver regeringen inte vänta på nytt godkännande för att åtgärda situationen här och nu. En fantastisk möjlighet som kommer mycket lägligt! Regeringen kan återställa full skattebefrielse redan nu, med stöd av de nya bestämmelserna. Nu gäller det att ta vara på den chansen.