Astmamottagningen, Bra Liv Sävsjö vårdcentral

Vi ger råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi och tips om medicinering. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

010-24 38 610

Tidsbeställning och rådgivning

Måndag-fredag 8.00-17.00

Astma/KOL-sköterska är Lise-Lotte Lagerqvist.