Artrosskola, sjukgymnastiken, Bra Liv Hälsans vårdcentrum

Patienter kan söka artrosskolan via sjukgymnast med eller utan remiss. En första bedömning görs av sjukgymnasten som ger råd om individuell träning och anmäler till artrosskolan.

010-242 58 50

Ansvariga sjukgymnaster

Eva Hessel och Viktor Gustafsson

Om artrosskolan

Artrosskolan är framtagen mot bakgrund av aktuell forskning och patienters önskemål om och erfarenheter av behandling av artros. 

Artrosskolan består av tre teoritillfällen som omfattar information om vad artros är, tänkbara riskfaktorer, tillgänglig behandling samt egenvårdstips.

Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer för patienter med artros rekommenderar att alla patienter erhåller fullständig icke-kirurgisk behandling i ett så tidigt skede av sjukdomsförloppet som möjligt. Remiss till ortoped för bedömning ska ske först då fullständig icke-kirurgisk behandling (hos sjukgymnast) har prövats och man inte nått tillfredsställande resultat.
Artrosskola, 1177 Vårdguiden(Extern länk)