Vy57 – ett kontorsprojekt med höga miljöambitioner

Vy57 – ett kontorsprojekt med höga miljöambitioner

Illustrationsbild av kontorsprojektet Vy57.

Precis intill Asecs köpcentrum i Jönköping byggs just nu miljöklassade kontorslokaler under namnet Vy57. Med fokus på förbättrad driftsekonomi och inomhusmiljö har projektet lyckats med stora koldioxidbesparingar trots begränsad planeringstid.

P&E Fastigheter har på uppdrag av Fastighets AB Regio utvecklat fastigheten Vapenrocken 4, som nu går under projektnamnet VY57. Under projektgenomförandet höjde Regio sina klimatambitioner, vilka man i projekt har valt att följa. Det har bland annat inneburit detaljplanarbete och bygglovsanpassningar. Tack vare god, öppen och kreativ dialog mellan P&E Fastigheter, YLAB och arkitekten Tengbom har man lyckats hitta flera anpassningar och lösningar under projekttiden.

- Ambitionen var att avtrycket på platsen ska bli bättre, men också förvaltningen. Inte bara driftsekonomiskt utan även för de som sitter här. Vi har lyckats göra stora koldioxidbesparingar trots kort planeringstid, berättar Fredrik Kilén på P&E Fastigheter.

Fredrik Kilén, P&E Fastigheter och Marlene Rusaw på YLAB.Fredrik Kilén på P&E Fastigheter och Marlene Rusaw, projektledare på YLAB visade oss runt vid ett studiebesök på projektet. 

Ny fasad blev enorm förbättring

Utanför byggbodarna, där vi sitter för att lära mer om projektet, står nu två byggnader klädda med solskydd i grön perforerad plåt. En del i miljöanpassningen av projektet har varit att byta ut det tänkta solskyddet i så kallade terrakottabaguetter. De perforerade plåtarna som nu sitter där har både lägre utsläpp i produktion och är lättare, vilket också gjort det möjligt att dimensionera ner stommen.

- Genom det sparade vi 270 ton koldioxid och fick förbättrad driftsekonomi, berättar Fredrik. 

Besökare i bygghjälmar utanför kontorsprojektet Vy57

Arkitekten Matt Pattersson på Tengbom förklarar att den perforerade plåten också agerar bra solavskärmning som gör att fönstren inte behöver göra allt jobb.

- Vi behöver inte heller skärma av med gardiner så fort solen kommer som i många kontorshus där det bara är glasfasad. Vi har lyckats med bra dagsljus och solvärmelast och uppnått ett G-värde på 0.18 vilket är jättebra, säger Matt. Projektet har blivit mycket bättre med varje steg i miljöresan.

YLAB hittade också möjligheten att använda prefabricerade fasadelement med limträ, ett svenskt träsystem med både lägre koldioxidutsläpp och bättre U-värde. Bara genom att byta fasadsystemet för klimatskalet, som dörrar och fönster sitter i, från stål till trä kunde man minska koldioxidutsläppet med hälften - motsvarande 120 ton.  

Marlene Rusaw, projektledare på YLAB visar stommen i kontorsprojektet Vy57.YLABs projektledare Marlene Rusaw visar fasadsystemet under rundvandringen på projektet.

- Det var en väldigt snabbmonterad fasad. Det viktiga är att vara med i tidigt skede och projektera med dem så att stommen anpassas. Vi är jättenöjda med resultatet, säger Marlene Rusaw, projektledare på YLAB. 

Återvunna skivor och pappreglar

Men användningen av mer hållbara material stannar inte där. De valde även att testa den svensktillverkade Recoma-skivan som är gjord på återvunnet förpackningsavfall.

- Recoma-skivan funkar minst lika bra som OSB, konstaterar Fredrik.

Istället för stålreglar valde de också att använda sig av Woodtubes pappreglar gjorda av återvunnet papper.  

- Vi använde den i förråd och andra sekundära ytor, för att utvärdera hur den fungerar praktiskt och kvalitetsmässigt. Det krävs att man stöttar upp mer, de klarar inte riktigt samma höjder som en stålregel. Sen krävs noggrann hantering med bra väderskydd och torr miljö – annars blir det mycket svinn, säger han om deras erfarenhet.  

Besökare tittar på utsikten från våning 4 i kontorshuset Vy57Fin vy från fjärde våningen

Försök med klimatkompenserad betong

De gjorde också ambitiösa försök att använda klimatkompenserad betong, men fick sen byta tillbaka till traditionell betong.

- Vi gjorde några gjutningar i december men härdningen tog för lång tid. Vi fick inse att momentet inföll vid fel tid på året. Det är flera aspekter man behöver ta hänsyn till för att få det att funka och här hade vi behövt mer planeringstid, berättar Marlene.

Anpassningar i utomhusmiljön

Den tilltänkta stödmuren upp mot skogen, bakom de nya kontorshusen, togs bort till förmån för en slänt. Det visade sig att marken var tillräckligt stabil ändå och istället blev det möjligt att lägga till ytterligare två våningar med dagsljusinsläpp på gavelsidan mot naturen, en ändring som både gav förbättrad projektekonomi men framförallt mer attrativ inomhusmiljö. Den innebar också minskad materialåtgång då de kunde hålla nere betongvolymen.

Utomhusmiljön är också den viktig i projektet och man vill gärna bjuda in till både utomhusarbete och rekreation. I slänten ska det nu planteras ängsådd och byggas terrasser, trappor och gångar, och med bästa solläget bakom husen byggs en utsiktsplats.

Flygbild med illustration av färdiga kontorsprojektet Vy57

Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver men de jobbar för vissa indikatorer även på Guld-nivå, då med fokus på avtrycket på plats, driftsekonomin och inomhusmiljön.

- Vi har hela tiden varit måna om att lösningarna inte ska påverka kvaliteten negativt. Men vi vill ju försöka göra det man kan och bidra till utvecklingen, avslutar Fredrik.

 

Den 5 mars möjliggjorde vi ett studiebesök på Vy57 genom vårt projekt för bygg- och fastighetssektorn, CONSTR:ACT. Tack till P&E Fastigheter och YLAB som tog sig tid att berätta och visa oss runt. 

Håll utkik i vår aktivitetskalender för fler studiebesök framöver!

Se våra kommande aktiviteter