Samverkan är avgörande för framtidens energisystem

Samverkan är avgörande för framtidens energisystem

Peter står utomhus med grönt i bakgrunden och fint väder. Peter har en blå skjorta med en kavaj över.
Peter Hjalmar, Regionchef Syd E.ON

Samverkan kommer vara avgörande för att vi ska kunna skapa ett mer hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län. Därför träffade vi E.ON som är regionnätsägare i delar av Jönköpings län för att berätta om vårt arbete och om Gnosjö kommuns pilotsatsning för att hitta innovativa sätt att lösa effektproblematik.

Vi ställde efter mötet några frågor till Peter Hjalmar som är regionchef på E.ON om samverkan och hur han ser på deras roll i energisystemet.

Varför tycker ni det är viktigt med samverkan?

Samverkan och relationsbyggande är grunden för vårt viktiga arbete med kommunerna. Energiomställningen medför stora utmaningar för hela samhället. E.ON har historiskt varit en viktig part för att skapa tillväxt och utvecklingen. Ett arbete som kommer bli ännu viktigare i arbetet med energiomställningen.

Vilka utmaningar ser ni i nätet de kommande åren?

Eftersom mycket av energiomställningen handlar om att växla ett fossilt beroende till el är kapacitetsfrågan viktig. En annan utmaning är den allmänna acceptansen för nya stationer, ledningar vilket krävs om vi ska klara kundernas och samhällets efterfrågan. I ett tufft säkerhetspolitiskt läge behöver samlas för att göra gemensamma prioriteringar.

Hur bidrar ni som nätägare till ett mer hållbart och tillförlitligt energisystem?

De senaste 10 åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den just avslutade regleringsperioden, 2020 till 2023, investerade E.ON 16 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dagens datum vilket skapar förutsättningar för ett hållbart och robust elsystem för våra kunder.

Vi ser framemot mer samverkan framöver för att tillsammans accelerera utvecklingen av energisystemet.

Läs mer om hur vi jobbar för det i vårt projekt EFFEKT.