Samlat krafttag för att minska länets koldioxidutsläpp

Samlat krafttag för att minska länets koldioxidutsläpp

 Representanter för näringsliv, organisationer, Region Jönköpings län och länets kommuner träffades med målet att minska koldioxidutsläppen i länet.
Foto: Ann-Christine Bärbäck

Jönköpings läns koldioxidbudget lanserades i mars 2023. Med dagens takt är budgeten förbrukad inom sex år – utsläppen måste alltså ha upphört år 2030. Länet ska nu ta ett samlat krafttag för att minska utsläppen.

Klimatrådet stod som värd när ett 50-tal representanter från Region Jönköpings län, länets kommuner, näringslivet och andra organisationer träffades för en gemensam workshop. Målet var att identifiera åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i länet.

– Klimatarbetet kräver samhandling och i Jönköpings län finns en unik samverkansförmåga i klimatfrågorna – inte minst genom Klimatrådet. Koldioxidbudgeten är en ryggrad för arbetet i Klimatrådet och den här dagen kommer att utgöra en viktig utgångspunkt i länets fortsatta arbete med klimatomställningen, sa landshövding Brittis Benzler när hon inledde dagen och välkomnade deltagarna till workshopen på Länsstyrelsen i Jönköping.

”Det är bråttom”

Med workshopen ville man ta nästa steg genom att använda budgeten som utgångspunkt för åtgärder och gemensam handling i länet.

– Budskapet i koldioxidbudgeten är enkelt; det är bråttom och det är de fossila utsläppen som är den stora orsaken. I och med det här initiativet tar vi nu ett steg ytterligare för att gemensamt komma fram till konkreta åtgärder för att minska utsläppen, säger Carlos Pettersson, chef för Energikontor Norra Småland, Region Jönköpings län.

Uppmärksammas sällan i vardagen

I gruppövningarna deltog bland annat Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv:

— I länets företag pågår ett ständigt arbete med att minska utsläpp och att spara energi; material byts ut och produkter görs lättare för att minska transporter och för att öka livslängden. Det är många viktiga och betydande steg i klimatomställningen som görs men som inte alltid uppmärksammas, noterar Anna Gillek.

Tranås kommun var väl representerade under workshopen och är en av länets kommuner som varit pilotkommun för arbetet med koldioxidbudgetar. Där har man under hösten 2023 genomfört en liknande workshop och kommunstyrelsens ordförande Mats Holmstedt ser positivt på det resultat som arbetet gett:

— Vi har haft stor nytta av arbetet med koldioxidbudgeten i vårt omställningsarbete – det har gett samsyn i förvaltningarna och god uppslutning bakom de åtgärder som arbetats fram. Vi har faktiskt de lägsta utsläppsnivåerna i länet men vi nöjer oss inte med det – vårt arbete fortsätter med oförminskad kraft, avslutar Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande i Tranås.

Den största utmaningen

Den största utmaningen finns inom transportsektorn där persontransporter står för den största delen följt av tunga transporter med lastbil.

Läs mer om hur vi på Energikontoret har arbetat för att bidra till att minska utsläppen från transporter i länet

Jönköpings läns koldioxidbudget

Jönköpings läns koldioxidbudget (Extern länk)

  • En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid som släpps ut från olika källor i länet och hur snabbt utsläppen måste minska för att länet ska kunna fullgöra sin del av Parisavtalet. Målet är att hålla den globala temperaturhöjningen under två grader men med en strävan om att den ska stanna vid 1,5 grader.

  • Jönköpings läns koldioxidbudget är framtagen av organisationen Klimatsekretariatet i samverkan med Uppsala universitet. Bakom initiativet att ta fram en koldioxidbudget står Region Jönköpings län tillsammans med Klimatrådet Jönköpings län. Med i samarbetet är även Länsstyrelsen i Jönköpings län som har i uppdrag av regeringen att samordna och leda arbetet med genomförandet av länets klimat- och energistrategi.