Öka beredskapen med hjälp av solenergi

Öka beredskapen med hjälp av solenergi

Foto: Bild från Pexels

Solceller kan ha en viktig roll när det kommer till beredskap och hållbarhet, särskilt i händelse av nödsituationer eller kriser.

Solceller i planer för beredskap

Att ta med solcellsteknik i beredskapsplanering kan vara ett viktigt steg för att skapa mer motståndskraftiga och hållbara samhällen. Det kan skapa en trygg elförsörjning och minska sårbarhetenför olika oförutsedda händelser, kriser och katastrofer.

Solceller och oberoende elförsörjning

Solcellsanläggningar ger möjlighet till oberoende elförsörjning om man installerar en anläggning som är tekniskt anpassad för ö-drift. Det innebär att solcellssystemet i händelse av strömavbrott eller nätproblem kan fortsätta att ge elektricitet och hålla viktiga system i gång. Solceller är en miljövänlig och hållbar energikälla som kräver väldigt lite underhåll. Tas solenergi med i beredskapsplaner går det att minska beroendet av fossila energikällor och då också minska sin klimatpåverkan från elproduktion.

Lokalt producerad energi

Elproduktion med solceller gör det möjligt att producera el lokalt. Det minskar sårbarheten för energisystemet. Lokalt producerad solenergi kan användas direkt på platsen och minska risken för elbrist under kriser som beror på leveransproblem i nationella elnät. I katastrofer och nödsituationer kan solceller fungera som en källa till el för samhällsviktiga verksamheter. Solcellssystem kan kopplas ihop med batterier och skapa energilagring för överskott av el som kan användas vid behov vilket skapar en säkrare tillgång till elektricitet, även när solen inte skiner.


Är du nyfiken på potentialen för att producera solenergi i länet? Håll då utkik efter vår analys som snart publiceras.

Analysen har tagits fram som en del i vårt projekt EFFEKT som delvis finasieras av EU-medel.

Läs mer om projektet EFFEKT här