Nya möjligheter att söka pengar för klimatinvesteringar

Nya möjligheter att söka pengar för klimatinvesteringar

Snart öppnar årets första omgång för att få stöd från Klimatklivet för att minska ditt företags utsläpp. Under 2024 finns tre ansökningsomgångar för Klimatklivet och det finns möjligheter för organisationer och företag att söka stöd för klimatinvesteringar. Nytt för i år är att varje ansökningsomgång är indelad i delar beroende på vad du söker stöd för.

Det här kan du få stöd för

Beviljade ansökningar tidigare år har gått till investeringar inom bland annat elektrifiering av transporter, konvertering till fjärrvärme eller byte av uppvärmningssystem och återvinning av avfall. Gemensamt är att alla ansökningar måste visa på vilken utsläppsminskning eller minskad energianvändning som investeringen innebär.

Ansökningar för 2024

Under 2024 finns tre ansökningsomgångar:
• Feb-april
• Maj-juni (datum meddelas senare)
• Sept-okt (datum meddelas senare)

Ansökningsomgångarna är indelad i olika delar beroende på vad du ska söka stöd för.

För ansökningsomgången februari-april gäller följande datum:

- Anbud för tankstationer för vätgas, 12–21 februari
- Alla andra typer av ansökningar till Klimatklivet, 4–15 mars
- Anbud för publik laddinfrastruktur, 25 mars – 5 april

Observera att datumen alltså är tiden då du kan lämna in din ansökan. Sista datumet för varje kategori är deadline.

Sök stöd i Länsstyrelsens e-tjänst

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via Länsstyrelsens e-tjänst under ansökningsperioden. Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera.

Sök stöd för klimatinvestering (Extern länk)

Frågor om Klimatklivet

Hos Länsstyrelsen finns en rådgivningssida där du hittar det du behöver för att kunna göra en bra ansökan till Klimatklivet samt vem du ska kontakta om du har frågor eller funderingar.

Rådgivning klimatinvesteringsstöd (Extern länk)