Miljonsatsning på klimatneutral bygg- och fastighetssektor i länet

Miljonsatsning på klimatneutral bygg- och fastighetssektor i länet

Foto: rawpixel.com Freepik

Ett nytt projekt ska bidra till minskad energianvändning och växthusgasutsläpp genom att öka kunskap, innovation och samverkan i bygg- och fastighetssektorn i länet.

År 2020 stod bygg- och fastighetssektorn för cirka 34 procent av Sveriges totala energianvändning och för 21 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. För att nå målet om en klimatneutral bransch år 2045 och de regionala mål som finns behöver mycket göras. CONSTR:ACT, ett nytt projekt, ska nu bidra till att skynda på omställningen.

- För att branschen ska kunna bli klimatneutral behöver aktörer från alla delar i bygg- och fastighetssektorn bidra och även prata med varandra. Genom det här projektet vill vi skapa förutsättningar för att våga testa klimatsmarta lösningar och dela kunskap och erfarenheter sinsemellan, säger Linda Gladh, projektledare.

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som påverkar och styr utvecklingen av byggnader inom hela kedjan för bygg- och fastighetssektorn. Projektbudgeten på 5,7 miljoner kronor är delvis finansierad med EU-medel och projektet löper under tre år med start i april 2023.