Innovationsplattform - Pilotsatsning i Gnosjö

Innovationsplattform - Pilotsatsning i Gnosjö

Projektledare Natalia Jones utomhus med en grön buske i bakgrunden, hon ser glad ut.

Kommunen och näringslivet i Gnosjö spelar en viktig roll i vårt projekt EFFEKT vars syfte är att accelerera utvecklingen av ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings Län.

Gnosjö kommun kommer inom projektet bland annat jobba med att ta fram en innovationsplattform, där olika aktörer tillsammans kommer att kunna utveckla och testa nya, innovativa lösningar för att stärka självförsörjandet på energi och för att möta lokala effektutmaningar. Framgångsrika lösningar och metoder från Gnosjö kommer sedan att spridas vidare till andra platser i länet och Sverige där de kan göra nytta.

I förra veckan besökte vi tillsammans med Handelskammaren Gnosjö kommuns nya näringslivschef Erik Liljendahl och kommundirektör Anna Engström för att starta upp och diskutera arbetet med pilotsatsningen. Projektledare Natalia Jones säger så här om mötet:

”Det finns ett väldigt tydligt engagemang hos Gnosjö kommun för att jobba aktivt för energiomställningen. Jag ser fram emot de resultat vi kan uppnå tillsammans i Gnosjö.”

 

Läs mer om vårt projekt EFFEKT