Elbilens nya syfte – att hjälpa elnätet

Elbilens nya syfte – att hjälpa elnätet

Foto: senivpetro on Freepik

Vi får en miljon kronor för att tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län undersöka hur länets elbilar kan stötta elnätet genom en förstudie som delvis finansieras av EU-medel.

Energisystemet behöver förändras för att säkerställa tillförlitlig och hållbar elförsörjning till samhällets och näringslivets omställning. För att kunna bryta fossilberoendet krävs sätt att lagra energi från vind- och solkraft, och en oväntad lösning för detta är att använda de batterier som redan rullar på våra gator.  

Tekniken heter Vehicle-to-everything (V2X). Den innebär att elbilens batteri kan användas för dubbelriktad laddning, det vill säga att batterier kan laddas när elproduktionen är hög och att el kan skickas ut från bilen till exempelvis en byggnad eller till elnätet när elproduktionen är låg. Genom att använda elbilar som mobila powerbanks kan elbilsägare spara pengar på att använda bilens energi när elpriset är högt eller tjäna pengar genom att sälja energin till elnätet. På så sätt belastar den elektriska fordonsflottan inte elnätet utan blir istället en tillgång. 

– V2X har flera nyttor. Tekniken kan hjälpa elnätet att stabiliseras över dygnet, kapa effekttoppar, och dessutom ge ökad beredskapskapacitet vid krissituationer så som strömavbrott. En bonus är att tekniken gör det mer attraktivt att välja en elbil över en fossilbil, säger John Ramsö, projektledare på Energikontor Norra Småland.

Exakt hur tekniken kan utnyttjas i Jönköpings län ska nu undersökas i en förstudie som delvis finansieras av EU-medel. Projektet löper under nio månader med start den 1 januari 2024.

Mer information om projektet