Biogasen har fortsatt viktig roll i länet

Biogasen har fortsatt viktig roll i länet

Produktion, infrastruktur och användning av biogas fortsätter att öka. Det visar den årliga uppföljningen av länets biogasöverenskommelse.

Biogasöverenskommelsen togs fram 2018 och innehåller åtta åtaganden för att främja produktion och användning av biogas i länet. Sedan dess har mycket hänt och höjdpunkterna från 2022 visar att:

  • Produktionen av biogas i länet ökade med 2 GWh, till totalt 84 GWh.
  • Länet har 14 tankstationer och beviljade Klimatklivet-ansökningar för fyra stationer till. 
  • Fem kommuner ökar andelen biogasbilar i sin fordonsflotta. Tre kommuner minskar.
  • Jönköpings Länstrafik (JLT) är över sitt åtagande om att använda 35 GWh, de använde 51 GWh biogas i sina bussar 2022. 

Från 2024 är det lag på att kommunerna ska samla in matavfall. Via biogasöverenskommelsen har ett åtagande (nr 8) varit att samla in och sortera matavfallet inom kommunerna för biogasproduktion. Det har gjort att de flesta kommunerna i länet redan gör detta. 

Osäkert läge men möjlighet för tunga transporter framåt

Volkswagen-koncernen har meddelat att de slutar att producera biogasbilar, något som såklart har stor påverkan på biogasmarknaden. Samtidigt har läget för biogasen varit osäkert sedan skattebefrielsen för biogas försvann i våras, vilket ledde till ökade priser vid pump och pausade investeringar. Ändå är intresset för biogasen stort för tunga transporter.

- Vi får höra från aktörer att de vill investera i biogaslastbilar men att de väntar in skattebefrielsen. Så intresset finns där, men omvärldsläget just nu gör att flera är försiktiga med att investera. Biogasbranschen har fått indikationer om att ett nytt godkännande för skattebefrielse på biogas är på gång runt årsskiftet, så förhoppningsvis finns det snart klarare besked, berättar John Ramsö, projektledare på Energikontor Norra Småland.

Uppdatering av biogasöverenskommelsen

Omvärldsläget innebär att vissa åtaganden i biogasöverenskommelsen behöver uppdateras, till exempel det som handlar om att Regionen och länets kommuner ska prioritera biogasfordon för egna och leasade fordon.

- Vi har fått i uppdrag att anpassa åtaganden efter nuläget. Vi får se vad det landar i, det kan komma att bli ett större fokus på tunga transporter. Vi kan se att biogasen bidrar till minskade transportutsläpp i länet och att det är en kurva som fortsätter gå ner. Samtidigt har biogasen stora värden i ett cirkulärt system och är ett effektivt verktyg för lösa flera samhälls- och miljöproblem samtidigt. Först och främst är det en avfallshantering. Det är när vi utnyttjar tekniken för att producera biogas från avfallet som vi skapar flera nyttor, exempelvis bidrar biogasfordon till förbättrad luftkvalité i våra städer och biogödseln ger näring tillbaka till våra jordbruk. Med närproducerad energi, bränsle och gödsel blir vårt samhälle också mer robust, säger John Ramsö.

Tyck till!

Tillhör du det lokala näringslivet och har input kring hur du tycker att biogasöverenskommelsen kan utvecklas? Kontakta John Ramsö.

Porträtt av John Ramsö