Anna Denell om att få till återbruk i praktiken

Anna Denell om att få till återbruk i praktiken

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan
Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan Foto: Gustav Kaiser

Vid ett av våra event för bygg- och fastighetssektorn i länet fick vi äran att lyssna till Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan och utsedd till årets person inom hållbart byggande 2023. Nu kan även du som inte deltog ta del av hennes viktiga insikter kring hur man får till återbruk i praktiken.

I Vasakronans verksamhet som fastighetsbolag är material från om- och tillbyggnad, nybyggnation och renovering en av de stora utsläppskällorna, tillsammans med avfall, transporter och energi. Därför har de har dedikerat sig till att jobba för att minska utsläppen inom bland annat det området. 

Återbruk i praktiken

Som exempel på hur Vasakronan gjort för att närma sig sitt långsiktiga mål om 100 procent cirkulär materialanvändning i sina byggprojekt så har de:

  • Återbrukat granitfasad på Sergelhuset i Stockholm
  • Använt 100 procent återbrukat material i mindre lokalanpassningar
  • Återbrukat undertak, kalksandsten, radiatorer och ventilationskanaler i mindre skala

I ett stort ombyggnads- och påbyggnadsprojekt i Uppsala valde de att behålla befintlig struktur och stomme i stället för att riva och bygga nytt.

- Det var både klimatmässigt bättre, ekonomiskt bättre och medgav en kortare projekttid, berättar Anna Denell.

I samma projekt lyckades man genom en enkel men smart lösning återanvända 105 ton gips som annars skulle ha blivit avfall.

- Det var en som kom på att vi genom att använda en magnet för att identifiera var skruvarna satt kunde skruva ner gipsskivorna i stället för att banka ner dem. Det sitter ofta dubbla gipsskivor och vi insåg att den inre gipsskivan var som ny. Så vi bytte plats på dem och satte den i bäst skick ytterst i stället och blev på så sätt nästan självförsörjande på gips i projektet, säger hon.

Myter om återbruk

Anna berättar att många tror att några av de vanligaste hindren för att använda återbruk är materialgaranti och farliga ämnen.

- Vi har faktiskt aldrig använt materialgarantier i våra projekt, i några få fall enbart men då har det varit utförandefel. Idag har vi släppt garantin helt gentemot våra leverantörer, uppstår det något så tar vi på oss att fixa det, berättar hon.

Vad gäller farliga ämnen i återbrukat material så säger hon så här:

- Det är få som oroar sig över det som sitter där det gör idag. Vi återbrukar sånt som redan finns i någons vardag idag. Det är sällan som det är särskilt gammalt material och allt är bedömt i Byggvarubedömningen om det inte är äldre än 15 år.

Återbruksbonus

För att nå hela vägen så har Vasakronan insett att det inte räcker med avtalstexter om vikten av att öka mängden återbruk. I stället har man infört en återbruksbonus på 20 procent (eller 15 procent av nypriset om det inte finns något pris) för det återbrukade material som deras entreprenörer köper in. Samtidigt ger de 0 procent i påslag för nytt material.

- Det händer inte av sig själv, vi behöver göra konkreta åtgärder för att fler ska se fördelarna med att använda återbrukat material. Man ska inte tjäna pengar på att slösa med material, säger Anna.

Läs mer om hur vi på Energikontoret jobbar för en klimatsmart bygg- och fastighetssektor i länet.