4 snabba, Sävsjö om energiplanering

4 snabba, Sävsjö om energiplanering

Linda står framför en cirkel med de globala målens färger, hon har glasögon, blont hår och ser glad ut.
Linda Ståhlgren, Hållbarhetsstrateg Sävsjö kommun

Vi har inlett vårt arbete med att stötta kommunerna i deras arbete med energiplanering. Efter vår första träff i Sävsjö ställde vi 4 snabba frågor till Linda Ståhlgren, hållbarhetsstrateg i Sävsjö kommun, om hur hon ser på processen de har framför sig.

Hur känns det att vara i gång med er energiplanering?

Det känns roligt att vara igång. Tillgång till energi är ju en oerhört central samhällsfråga och viktigt både för oss som kommun, våra företag och våra kommuninvånare. I Sävsjö kommun har politiken antagit ambitiösa mål om ökad självförsörjningsgrad av energi och energiplaneringsarbetet hoppas vi kommer hjälpa oss i arbetet med att identifiera vägen mot målet.

Vilka möjligheter och utmaningar tror du att ni kommer stöta på i ert arbete med att ta fram en aktuell energiplan?

Möjligheterna med att ta fram en aktuell energiplan är många. Inte minst att själva processen kommer att stärka vår lokala samverkan kring energiförsörjning. Jag tror också att energiplaneringsarbetet på sikt kommer att kunna utmynna i ökad lokal energiförsörjning och stärkt självförsörjningsgrad. Den stora utmaningen vi ser just nu är att få fram all data och statistik som vi önskar kring energiförsörjningen i kommunen. Jag tror också att hitta lämpliga avgränsningar för vår energiplan kommer att vara en utmaning.

På vilket sätt tror du att vårt stöd kommer hjälpa er i ert arbete med energiplanering?

Jag känner mig trygg i att Energikontoret kommer att kunna hjälpa oss att få framdrift i arbetet, inte minst genom att det finns en tydlig arbetsprocess och genom att vara en omvärldsbevakare. Goda exempel från hur andra har gjort kommer vara ovärderligt i arbetet framåt.

Vilken var den största lärdomen från första träffen?

Den största lärdomen är hur beroende vi är av varandra för att kunna arbeta med energiplanering på lokal nivå.

 

Vi ser fram emot att fortsätta stötta och följa kommunernas arbete med energiplanering.

Mer information om vårt arbete med energiplanering