Så kan ett företagsbesök gå till

Sven Lagerström är VD på Luni Metall, han har kort mörkt hår och glasögon.
Sven Lagerström, VD, Luni Metall

Luni Metall i Hillerstorp är ett av många företag som fått besök av oss på Energikontor Norra Småland. Under ett företagsbesök ställer våra energiexperter en mängd olika frågor om er verksamhet för att skapa sig en bild av var det finns besparingspotential, men också om det finns passande stöd att söka för att kunna göra investeringar för sin gröna omställning. Under besöket går man också en rundvandring i lokalerna för att titta på maskiner, ventilation, uppvärmning, belysning med mera.

Luni Metall bokade in oss för ett företagsbesök som en del i deras arbete med att hitta olika åtgärder för energieffektivisering. De vill minska sin energianvändning och jobbar ständigt med förbättringar för att bli mer effektiva och hållbara.

Sven Lagerström är VD på Luni metall och den som tog emot oss på företagsbesöket. Han tycker att de fick med sig mycket matnyttigt från besöket. Nya ögon på olika delar av verksamheten gör att man ser saker på nya sätt och hittar åtgärder för energieffektivisering som man annars kanske inte skulle ha sett.

Som ett nästa steg utifrån företagsbesöket genomförde vi en energianalys av Luni Metall som vi sen presenterade under ett uppföljningsmöte. Vid en energianalys sammanställs elstatistik från t. ex mina sidor hos elleverantören. All data analyseras för att identifiera avvikelser och för att upprätta diagram av elanvändning över tid. Det ger en mycket bra nulägesbild över elanvändningen i företaget.

Sven tyckte att energianalysen gav bekräftelse på att de jobbat bra med att hålla en låg baslast, (alltså den energianvändning som sker utanför produktionstid) under semestern men att det finns lite mer att jobba med under helger. Energianalysen gav också kunskap om vilka effekttoppar de har och där hittade de något som överraskade som de ska undersöka vidare för att hitta sätt att undvika den.

Vi frågar Sven om han skulle rekommendera andra att boka in ett företagsbesök med oss och på den frågan svarar han:

”Absolut. Det gav nya perspektiv och genom energianalysen fick vi lite mer svart-på-vitt hur energianvändningen verkligen ser ut. Det var ett bra verktyg för att kunna jobba vidare med energieffektivisering.”

Vill du och ditt företag ha ett besök av oss för att identifiera energieffektiviseringsåtgärder?

Varmt välkommen att kontakta oss:

Joel Runesson, joel.runesson@rjl.se

Malin Liedholm, malin.liedholm@rjl.se

Camilla Axelsson, camilla.axelsson@rjl.se