Fördelarna med omställningen - Bors Press ett gott exempel

VD Christian Karlsson Bors Press
Christian Karlsson, VD Bors Press

Att inspireras av andra och att inte behöva uppfinna hjulet gen är bra. I vårt projekt RE:AGERA vill vi sprida goda exempel på grön omställning som företag i länet har genomfört, för att du ska hitta inspiration och motivation tillditt företags omställning.

Vi träffade Christan Karlsson, VD på Bors Press,
och pratade om deras energi- och klimatarbete och vilka fördelar han ser att det har gett dem.

Vilka insatser har ni genomfört i ert arbete med energi- och klimat?

De insatser som vi har genomfört i vårt energi- och klimatarbete är att vi har installerat solceller, bytt till nya led-armaturer och bytt från oljepanna till luftvatten som uppvärmning av lokalerna.

Vad ser du för positiva effekter av det ni har genomfört?

Våra insatser har lett till minskad energiförbrukning och att vi till viss del använder egenproducerad el. Bytet till LED-armaturer har gett en mindre energiförbrukning, bättre arbetsbelysning och ett behagligare ljus i våra lokaler. Att göra sig mindre beroende av eldningsolja och de utsläpp som finns kopplat till det har känts bra och det känns som ett sätt att framtidssäkra verksamheten.

Vilka är fördelarna med att ställa om?

Fördelarna är ju att man kan kombinera att företaget blir bättre samtidigt som vi har mindre påverkan på omvärlden. Det är också kul med teknik och roligt att få ligga med i framkant. Vi kan också sprida en positiv bild av att industri vill hjälpa till att driva den här utvecklingen.

Vilka råd skulle du vilja ge andra som funderar på vad och hur de ska göra?

Om jag skulle ge ett råd till företag som funderar på vad och hur de ska göra sin gröna omställning så skulle det vara att prata med personer/företag som redan har gjort resan. Ett annat råd kan vara att ta hjälp av Energikontoret, de har varit ett stort bollplank för mig och de har erfarenhet av vad andra gjort, är intresserade, och har kontaktnätet för att hitta rätt i djungeln. Sen tänker jag också att börja med det som ger mest effekt, det sporrar bäst.

Vilket är det viktigaste resultatet av ert arbete?

De viktigaste med vårt arbete är att det leder till en win-win-situation. Företaget blir effektivare, det blir bättre arbetsklimat och mindre påverkan på omvärlden. Men det är också positivt för våra anställda som känner att vi är med och tar ansvar för framtiden och kommande generationer.

Hur ser framtiden ut, vilket är ert nästa steg i omställningsarbetet?

Våra nästa steg i omställningen blir att fortsätta investeringarna i solcellsanläggningen för att bli en större producent till oss själva och minska vårt externa elbehov. Sen jobbar vi löpande med förbättringsarbete för att bli en bättre aktör på marknaden, där vi vill minska vår påverkan på omvärlden. Vi jobbar också mycket internt med att förbättra flöden och hitta sätt för att minska vår energiförbrukning.