Utställning av deltagararbeten

Hattar
katter i aulanKonstverkHattarKonstverkKonstverkKonstverkKonstverkKonstverkKonstverkKonstverk

Under ett verksamhetsår på Värnamo folkhögskola genomförs flera såväl interna som externa utställningar av våra kursdeltagares arbeten.