Allmän kurs

Deltagare som sitter i ett klassrum och studerar
Foto: Johan Werner Avby

Allmän kurs är till för dig som vill läsa in eller komplettera din grundskole- eller gymnasiebehörighet.

Om allmän kurs

Allmän kurs kan du läsa ett, två eller tre år, beroende på dina förkunskaper. Du har många behörighetsgivande kurser att välja mellan. Samtidigt får du möjlighet att utveckla ett intresse du har i någon av våra profiler. För full studiekurs läser du 20 timmar i veckan. Två tredjedelar av tiden ägnas åt ämnesstudier och en tredjedel åt den profil du valt.

Våra profiler på allmän kurs

De profiler vi erbjuder är:

Digital konst och animation

Högskoleförberedande

Idrott och hälsa

Studieförberedande

Studieförberedande 2

Teori och praktik

En tredjedel av kurstiden (7 timmar per vecka) ägnas åt den profil du väljer. 

Alla får en individuell studieplan

När du börjar på skolan kommer du och din klassföreståndare att göra upp en individuell studieplan för dig. Du väljer att läsa de kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i eller behöver repetera.

Saknar du behörighet i svenska kan du välja att läsa fler antal timmar/ vecka för intensivare studier i svenskämnet.

Vi erbjuder

 • Svenska Grund och svenska 1, 2, 3
 • Svenska som andra språk Grund och 1, 2, 3 
 • Engelska Grund och 5, 6, 7
 • Matematik Grund och 1, 2, 3, 4, 5
 • Samhällskunskap  1a1,1a2, 2
 • Naturkunskap  1a1,1a2, 2
 • Historia 1a1,1a2, 2
 • Religionskunskap  1, 2

På allmän kurs har vi fokus på hälsa. Alla deltagare har träning och hälsa på schemat 2 timmar i veckan.

Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose dina önskemål, men om deltagarantalet är för lågt kan ämnet eller profilen ställas in.

Tillsammans med andra deltagare på skolan har vi bland annat utbildningsgemensamma kurser, må bra-dagar, föreläsningar och kulturevenemang.

Studieintyg och studieomdöme

På Allmän kurs får deltagarna efter slutförda studier ett studieomdöme. Där bedöms förmågan att bedriva studier och förutsättningarna att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Omdömet kan användas vid ansökan till högskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

Omdömet är fördelat i sju steg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god- utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God- mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god- god studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Deltagaren får ett samlat omdöme där studieförmåga i alla ämnen man läser vägs in. I begreppet studieförmåga bedöms följande:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Behörigheter ges i behörighetsämnen när man uppfyller de krav som motsvarar godkänd nivå utifrån gymnasieskolans kursplaner.


Grundläggande behörighet från folkhögskola till högskola:

1. Omfattning:
Tre års studier på gymnasienivå eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll:
Godkänt i kärnämnena Svenska eller Svenska som andraspråk 1,2,3
Engelska 5, 6
Matematik 1a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1 
Religion 1
Naturkunskap 1a1

Grundläggande behörighet från folkhögskola för yrkeshögskola

1. Omfattning:
Tre års studier på gymnasienivå eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll:
Godkänt i kärnämnena
Svenska eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Religion 1
Naturkunskap 1a1

Efter slutförda kurser får deltagarna ett studieintyg. Heltidsstudier innebär att den studerande har ett schema som motsvarar minst 20 timmars lärarledda studier per vecka.

På intyget från skolan framgår det hur dessa timmar har fördelat sig över olika ämnen i kursen.