Utställning av deltagararbeten

katter i aulan
Ett starkt hörn i aulan Foto: Mikael Männistö

Under ett verksamhetsår på Värnamo folkhögskola genomförs flera såväl interna som externa utställningar av våra kursdeltagares arbeten.