Läsårstider

Läsåret 2023-2024

Läsårstider för läsåret 2023-2024 på Värnamo Folkhögskola

Hösttermin: 2023-08-16 - 2023-12-20

Vårtermin: 2024-01-09 - 2024-06-07

Undantag gäller för Bas Lok och Bas Ako som börjar v. 35.

Höstlov v. 44:   231030-231103                        

Jullov:                231220-240109                        

Läslov v. 7:       240212-240216                        

Påsklov v. 14:   240329-240405

Studiedagar deltagare:                                       2023-11-06, 2024-01-08, 2024-02-19

Må bra-dagar schemabrytande:                        v. 38 22/9, v. 48 28/11, v. 17 23/4

Temaveckor:                                                          

v. 38 Hälsovecka
v. 48 Miljövecka
v. 17 Kulturvecka