Profil: Teori och praktik

Glad kvinna med glasögon och ridhjälm håller i en brun häst
Stalltid.

Behöver du läsa in en grundskole- eller gymnasiekompetens i ett tempo som passar dig, är basprofilen Teori och praktik något för dig.

Behöver du läsa in en grundskole- eller gymnasiekompetens i ett tempo som passar dig? Vill du kanske jobba med särskolans kurser, kombinera nationella kurser med särskolekurser eller kombinera teoretiska studier med praktik? Då är basprofilen Teori och praktik på Värnamo folkhögskola något för dig.

Vi erbjuder en individuell utbildning där vi tillsammans utformar ett personligt schema efter dina egna förutsättningar och ambitioner. Du kan välja om du vill läsa på heltid eller halvtid.

För full studiekurs läser du 20 timmar i veckan. Två tredjedelar av tiden ägnas åt ämnesstudier och en tredjedel åt den profil du valt.

Profilkurser Teori och praktik

Utöver grundskole- och gymnasiekurser erbjuder vi profilkurser. Profilkurserna syftar till att stärka självkänsla, självförtroende och för att må bra. En tredjedel av kurstiden, 7 timmar per vecka, ägnas åt den profil du väljer. 

Kursplaner för profilkurser TP (pdf-fil, 670 kB)

 • Estetmorgon
 • Hälsotimme
 • Klasstimme
 • Film
 • Stalltid
 • Tillsammans (tillit- samarbete- ansvar)

Alla får en individuell studieplan

När du börjar på skolan kommer du och din klassföreståndare att göra upp en individuell studieplan för dig.

Vi erbjuder

 • Svenska Grund och svenska 1, 2, 3
 • Svenska som andra språk Grund och 1, 2, 3 
 • Engelska Grund och 5, 6, 7
 • Matematik Grund och 1, 2, 3, 4, 5
 • Samhällskunskap  1a1,1a2, 2
 • Naturkunskap  1a1,1a2, 2
 • Historia 1a1,1a2, 2
 • Religionskunskap  1, 2

Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose dina önskemål, men om deltagarantalet är för lågt kan ämnet eller profilen ställas in.

Tillsammans med andra deltagare på skolan har vi bland annat utbildningsgemensamma kurser, må bra-dagar, föreläsningar och kulturevenemang.

Studieintyg och studieomdöme

Ffter slutförda studier får du ett studieomdöme. Där bedöms förmågan att bedriva studier och förutsättningarna att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Omdömet kan användas vid ansökan till högskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

Omdömet är fördelat i sju steg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god- utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God- mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god- god studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Deltagaren får ett samlat omdöme där studieförmåga i alla ämnen man läser vägs in. I begreppet studieförmåga bedöms följande:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Behörigheter ges i behörighetsämnen när man uppfyller de krav som motsvarar godkänd nivå utifrån gymnasieskolans kursplaner.

Grundläggande behörighet från folkhögskola till högskola:

1. Omfattning:
Tre års studier på gymnasienivå eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll:
Godkänt i kärnämnena Svenska eller Svenska som andraspråk 1,2,3
Engelska 5, 6
Matematik 1a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1 
Religion 1
Naturkunskap 1a1

Grundläggande behörighet från folkhögskola för yrkeshögskola:

1. Omfattning:
Tre års studier på gymnasienivå eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll:
Godkänt i kärnämnena
Svenska eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Religion 1
Naturkunskap 1a1

Efter slutförda kurser får deltagarna ett studieintyg. Heltidsstudier innebär att den studerande har ett schema som motsvarar minst 20 timmars lärarledda studier per vecka.

På intyget från skolan framgår det hur dessa timmar har fördelat sig över olika ämnen i kursen.