Profil: Studieförberedande

samarbete för att förstå ett nytt land
Foto: Johan Werner Avby

För dig som behöver läsa svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska på grundläggande nivå eller första gymnasiekurs och känner att du behöver mer tid för att klara kurserna.

Är det länge sedan du studerade eller känner du att du behöver mer stöd och hjälp för att klara dina studier. Saknar du betyg från grundskolan,  har du läst klart D-nivå på SFI eller gått på språkintroduktion. Då passar den här profilen dig.

Inom profilen kommer du att erbjudas mer tid och stöd för att du ska klara dina studier. Undervisningen fokuserar på muntlig och skriftlig kommunikation.