Hbtqi-diplomerad skola

Region Jönköpings län arbetar under devisen Vi är till för alla. Ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med regionens verksamheter.

Värnamo Folkhögskola är en hbtqi-diplomerad skola. Region Jönköpings län arbetar för att förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till oss, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Läs gärna mer på regionens webbplats.

Ett regnbågsfärgat hjärta som omges av texten Region Jönköpings län Vi är till för alla