Tillgänglighet och användbarhet

Region Jönköpings län arbetar aktivt för att webbplatsen ska vara tillgänglig och användbar för alla, även personer med särskilda behov.

Detta gör vi för att öka tillgängligheten

Just nu genomförs en totalrevision av Region Jönköpings läns webbplatser. Det innebär bland annat att vi:

  • Genomför tillgänglighetsanalyser
  • Utbildar redaktörer och andra nyckelpersoner, så att alla som producerar innehåll gör det ur ett tillgänglighetsperspektiv
  • Implementerar rutiner för att upprätthålla tillgänglighetsarbetet i förvaltning
  • Använder ett kvalitetssäkrat verktyg för testning webbplatsen

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Jag har hittat material på webbplatsen som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.

Jag vill beställa material som ligger webbplatsen och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.
Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på webbplatsen.
Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.