Hållbar utveckling

Varje dag, året om, inom alla Region Jönköpings läns verksamheter, arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling – både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Med tydliga mål och åtgärder kan vi tillsammans skapa en hållbar framtid – både för oss och för kommande generationer.

Vi bidrar till Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Region Jönköpings läns arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det handlar till exempel om ett strukturerat miljöarbete, en jämlik verksamhet, ett hållbart arbetsliv, hållbar regional utveckling samt en god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet.

Här kan du läsa mer om Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling