Inträdeskrav

På alla kurser på Värnamo Folkhögskola genomförs samtal och referenstagning innan antagning.

Allmän kurs

Du ska vara minst 18 år.
(CSN studiemedel för studier på gymnasienivå fr.o.m. höstterminen du fyller 20 år, innan dess får du studiehjälp)

Fritidsledarutbildningen

Du ska vara minst 18 år och ha grundläggande behörighet för yrkeshögskola, 3 år gymnasieexamen, med särskild behörighet i Sv 2, Sv B eller Sv som andra språk 2. Lämplighet för yrket, styrkt genom vitsord och erfarenhet inom yrkesområdet.
(CSN studiemedel fr.o.m.  höstterminen du fyller 18 år, för studier på högskolenivå)

Socialpedagogutbildningen

Du ska ha grundläggande behörighet från gymnasiet. Det ses som en merit att ha arbetat med människor. Minst tre års dokumenterad drogfrihet om du har varit drogberoende.
(CSN studiemedel, för studier på högskolenivå)

Textilakademin

Du ska vara minst 18 år. För påbyggnad dessutom 1 år på Textilakademin Grund eller motsvarande utbildning.
(CSN studiemedel fr.o.m.  höstterminen du fyller 20 år, innan dess får du studiehjälp).

Baskurs och Teaterfolk

Du ska vara minst 18 år. 
(Aktivitetsstöd, CSN studiemedel eller studiehjälp)