Frånvarorutiner

Beskrivning över hur frånvaro hanteras vid Värnamo Folkhögskola

Närvaro

För att studierna ska fungera är det viktigt att du som deltagare är närvarande på lektionerna.

Här hittar du information om disciplinära påföljder (pdf-fil, 259 kB)

Deltagarens ansvar

 • Kom i tid till lektionerna
 • Om du ska vara borta/ har varit borta - ta reda på vad du missar/ missat
 • Anmäl frånvaro senast kl. 08.30 på
  Tel: 0703-12 18 77
  Tel: 010-244 90 90
  e-post: varnamo.folkhogskola@rjl.se.
 • Anmäl sjukfrånvaro i SchoolSoft
 • Anmäl frånvaro till Försäkringskassan vid sjukdom, och till CSN vid vård av Barn
 • Anmäl sen ankomst till berörd lärare som antecknar ogiltig frånvaro
 • Följ själv upp din frånvaro i SchoolSoft

Ansökan om ledighet

Det är viktigt att ansöka om ledighet i god tid.

 • För ledighet vid enstaka lektioner görs ansökan hos berörd lärare minst 1 dag innan.
 • För ledighet 1-2 dagar görs ansökan hos klassföreståndare minst 1 vecka innan. Blankett finns i kopieringsrummet
 • För ledighet mer än 2 dagar görs ansökan hos kursföreståndare minst 2 veckor innan. Blankett finns i kopieringsrummet

Personalens ansvar

För att främja en god närvaro vill vi att alla deltagare ska trivas på skolan, därför strävar all personal mot att ge deltagarna positiv uppmärksamhet och att tillgodose varje deltagares behov. Personalen har som mål att hitta och uppmuntra varje deltagares styrkor och intressen. 

Det är skolan som avgör om man godkänner en sjukanmälan. Om en deltagare är sjuk ofta kan skolan begära in läkarintyg. Om läkarintyg då inte lämnas kan det påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig, vilket kan leda till att skolan rapporterar till CSN.

Deltagare på Bas-kursen

För deltagare som läser på baslinjen gäller särskilda rutiner för varje enskild deltagare. Kursföreståndare beslutar om åtgärder som anpassas för deltagaren vid återkommande ogiltig frånvaro.

Kursföreståndare kan besluta att följa ”personalens rutiner” vid frånvaro.