Antagningsprocess

Här kan du läsa mer om hur antagningsprocessen på Värnamo Folkhögskola går till.

  1. Du ansöker till våra utbildningar via formulär på skolans webbplats eller via blankett som kan skrivas ut från vår webbplats eller rekvireras från skolan.
  2. Ansökan måste vara komplett för att gälla. Den ska innehålla: Ifylld blankett, personbevis, betyg, arbetsgivarintyg, personligt brev och referenser. Baslinjen har löpande intag i mån av plats.
  3. Ansvariga lärare behandlar ansökningarna veckan efter ansökningstidens utgång.
  4. Definitivt antagningsbesked lämnas aldrig innan sista ansökningsdatum.
  5. Senast fem veckor efter sista ansökningsdatum ska alla ansökningar som inkommit i tid vara behandlade och antagningsbesked utskickade, med undantag för fritidsledarutbildningen (antagningsbesked lämnas 15 maj) och socialpedagogutbildningen (antagningsbesked lämnas 1 juni).
  6. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas löpande och skyndsamt.
  7. Så snart som möjligt efter sista ansökningsdatum hålls pedagogisk konferens som behandlar ansökningsläget. Vi vill träffa alla sökande och bjuder in till besöksdagar eller avtalar annan tid.