Vi uppmärksammar FN-dagen

FN-flagga hissad i flaggstång mot en grå himmel

Idag vill vi på skolan uppmärksamma FN-dagen. Årets tema för FN-dagen är "Jämlikhet, frihet och rättvisa för alla".

FN-dagen firas den 24 oktober, vilket är det datum då FN-stadgan trädde i kraft och FN bildades år 1945. Idag uppmärksammas även att det var 75 år sedan som FN:s generalförsamling antog och kungjorde en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Sverige är ett av FN:s 193 medlemsländer, vilka främst arbetar med områdena mänskliga rättigheter, demokrati, fred, säkerhet och hållbar utveckling. En dag värd att uppmärksamma!