Folkhögskolans dag 17 april

Onsdagen den 17 april firar vi Folkhögskolans dag på skolan! Syftet med dagen är att uppmärksamma den fantastiska utbildningsform som folkhögskolan är.

Visste du att det finns 156 folkhögskolor i Sverige? 113 av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 42 skolor drivs av regioner (varav Värnamo Folkhögskola är en av dessa).

På Sveriges folkhögskolor möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform, med en nyskapande syn på kunskap och bildning. Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, arbete och personlig utveckling.

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället, och det är värt att uppmärksamma!