Alkohol- och drogpolicy

Skolans alkohol- och drogpolicy fastställdes av dåvarande styrelse Regionala utvecklingsdelegationen, Landstinget i Jönköpings län 2014-08-25. Idag är Region Jönköpings läns nämnd Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet styrelse för skolan.

Här kan du ta del av Värnamo Folkhögskolas Alkohol- och drogpolicy (pdf-fil, 136 kB).

Brott mot policyn behandlas i enlighet med Värnamo Folkhögskolas disciplinära åtgärder (pdf-fil, 259 kB), som utgår från förordning(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning gällande disciplinära åtgärder.