Behandlingar av tandsjukdomar och besvär

Tandhygienist i behandlingsrum
Foto: Anna Wennberg

För att en behandling ska gå så bra som möjligt är det viktigt att du förbereder dig och följer de instruktioner som du får. Det gäller både inför och efter behandlingen. Kontakta din klinik om du vill ha mer information.

På folktandvårdskliniken bedömer de också om behandlingen kan utföras inom allmäntandvården. Ibland kan du till och med själv utföra delar av behandlingen. Ett exempel på det är behandling med fluor.

En del komplicerade behandlingar utförs av tandläkare med specialistkompetens. För att få behandling av specialist krävs en remiss från allmäntandläkare, eller läkare.