Synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd med den vård du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Inom Folktandvården kan du lämna klagomål på flera sätt.

Vänd dig i första hand direkt till den klinik eller avdelning som du har synpunkter på, eller är missnöjd med, och prata med berörd personal eller klinikchef. Klinikchefens namn hittar du på din kliniks sida.

Kliniker

I vissa vissa fall hänvisas du vidare till verksamhetschefen för ditt område.

Folktandvårdens ledning

Patientens direktkanal

Om du inte själv vill prata med kliniken, kan patientens direktkanal göra det åt dig. För att vi ska kunna hantera ditt ärende ska du fylla i formuläret som du kommer till genom länken nedan.

Patientens direktkanal, Folktandvården, plus.rjl.se(Extern länk)

Frågor om ditt ärende

Frågor besvaras av tandläkare Thomas Ohlin
Telefon 010-244 81 75
Måndag, torsdag, 13:00-14:00
Tisdag, fredag 10:00-12:00

Patientnämnden

Du kan också lämna dina synpunkter till Patientnämnden. Patientnämnden ska bidra till hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. I nämnden sitter politiker men det är tjänstemän som handlägger klagomålen. Nämndens politiker och tjänstemän har tystnadsplikt.

Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
010-242 42 35

patientnamnden@rjl.se

IVO - inspektionen för vård och omsorg

Till IVO kan man anmäla om man upplever att man blivit felbehandlad inom sjukvården eller tandvården.

IVO - inspektionen för vård och omsorg, ivo.se(Extern länk)

LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Om man råkat ut för en vårdskada, kan anmälan göras till LÖF, som utreder eventuell ekonomisk ersättning.

LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, lof.se(Extern länk)

Om man inte är nöjd med vården, 1177.se Vårdguiden(Extern länk)