Nyheter från Folktandvården

Nyheter från Folktandvården

Fri tandvård till och med det år du fyller 22 år

Fri tandvård till och med 22 år

Åldersgränsen för fri barn- och ungdomstandvård har i år höjts till 22 år. Du som är eller fyller 22 år under 2018 betalar därmed inget för dina besök hos oss.