Statistik och årsredovisning

Statistik och årsredovisningar, Folktandvården i Jönköpings län
Foto: Johan W Avby

Välkommen att ta del av Folktandvården, Region Jönköpings läns statistik, budget och årsredovisning.

Anställda och yrkesgrupper

Folktandvården har cirka 671 medarbetare, varav 594 personer är kvinnor och 77 personer är män.

Följande yrkesgrupper arbetar inom verksamheten:

  • allmäntandläkare
  • specialisttandläkare
  • tandsköterskor
  • tandhygienister
  • tandvårdsbiträden
  • tandtekniker
  • administrativ personal

Antal behandlade patienter per år

  • 88 535, allmäntandvård vuxna
  • 60 801, allmäntandvård barn
  • 11 323, specialisttandvård

Uppgifter från 2016.

Regelbundna patientenkäter

Folktandvårdens patienter får i regelbundna enkäter bedöma bemötande, tillgänglighet, service med mera. Den senaste enkäten från 2013 visar att 98 procent av patienterna är nöjda med Folktandvården.

Under 2014 svarade barn och ungdomar på vad de tyckte om Folktandvården.

Folktandvårdens patientenkäter

Årsredovisning, budget och utvecklingsplaner

Budget och utvecklingsplaner, rjl.se