Distriktsläkarmottagningen, Råslätts vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-242 37 00

Dygnet runt

Mottagningstider

Måndag-fredag 8.00-17.00

Distriktsläkare

Ann Söderström
Claes Hultberg
Maria Mauritz
Jan Mångs
Sotiria Derri
Bakhshan Said
Ioannis Georgiadis

ST-läkare

Raquel Felix Fernandes 
Sally Hassan
Murtaza Khairy

AT-läkare
Andrea Markkula